4-Axes werd in 2014 opgericht door Reinier Hulsman. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring in de breedte van de ICT. Zowel op Infrastructuur, ICT beheer, applicatielandschappen, ERP implementaties met verschillende functionele en technische projecten op deze terreinen. Juist vanwege zijn brede kennis, nuchtere aanpak en praktische resultaatgerichte inzet, wordt zijn advies en inzet op prijs gesteld.


4-Axes

Vanaf 2014 heeft 4-Axes de volgende projecten tot een goed einde gebracht

 • Green field inrichting van een nieuw gevormde Business Unit Services bij VolkerWessels Telecom, die zich bezighoudt met de instandhouding van ondergrondse telecom koper infrastructuur. Dit project behelsde het definiëren van besturingsinformatie, AO/IB, informatieprocessen, applicatie-architectuur, functioneel en technisch ontwerp, selectie, aanschaf en inrichting van tablets voor 300+ field monteurs, en de daadwerkelijke uitrol en implementatie hiervan. Omdat tijdens de verbouwing de winkel open was, was fasering en het inrichten van workarounds structureel onderdeel van dit project.
 • Adviestraject strategische ICT visie voor Stemat BV.
 • Integratie van het werkpakket kortcyclische leveringsopdrachten op de architectuur van de BU Services van VolkerWessels Telecom in combinatie met een upgrade van de Link2 Field Service software naar versie 5.0. Doel: een uniforme datastructuur en werkprocessen ten behoeve van een integrale bedrijfsbesturing, met wendbare (configureerbare) software.
 • Implementatie BaanIV ERP en urenoplossing bij MapXact BV.
 • Opzet en uitwerking van een oplossing voor dagelijkse actuele doorrekening van de resultaten in de projectportfolio op basis van Percentage of Completion en financiële verwerking van deze resultaten, met resultaatberekeningen die afhankelijk van projecttypologie worden vastgesteld.
 • Integratie van het werkpakket Fiber to the Home (kortcyclische leveringsopdrachten en service-opdrachten) op de gezamenlijke informatie architectuur van VolkerWessels Telecom Services. Hoge volumes, en zelfsturing binnen door onderaannemers binnen deze software maakten dit werkpakket specifiek, maar door de hoge mate van configureerbaarheid van de oplossing rond schermlayouts en interfacing is de datastructuur en de core functionaliteit uniform gebleven.

VolkerWessels Telecom

Van 2004 tot en met 2013 was hij werkzaam bij VolkerWessels Telecom, een zelfstandige dochter binnen het VolkerWessels concern van 1600 medewerkers. Het eerste jaar als Management Consultant, daarna als Manager ICT. In deze hoedanigheid was hij betrokken bij alle aspecten van de ICT binnen de bedrijfsvoering.

Enkele projecten waarin hij gedurende deze periode een cruciale, managerial en architecturale rol heeft gespeeld:

 

 • Centralisatie van de functioneel en technisch applicatiebeheer organisatie tot een afdeling van 23 medewerkers, en versterken van het werken onder architectuur.
 • Bedrijfsbrede informatie-analyse gericht op een herinrichting van het informatielandschap, gebaseerd op een applicatie architectuur met Baan ERP, Sharepoint portals, en de Ometa case management oplossing.
 • Implementatie van Managed IP telefonie, in combinatie met verandering van beheerpartner, vervanging van de netwerkinfrastructuur en WAN lijnen, heropzet van het telefoonnummerplan en inrichting van selfservice beheer structuur.
 • Vervanging van werkplekhardware en –inrichting.
 • Implementatie van BaanIV ERP bij een zestal nieuwe bedrijfsonderdelen, variërend in grootte van 40 tot 350 man, elk met een eigen projectbesturings karakteristiek.
 • Virtualisatie van het Wintel serverpark op VMWare ESX, en van de storage infrastructuur op een NetApp SAN oplossing, gevolgd door een migratie van datacenter
 • Opzet en implementatie van een Digitaal Projectdossier ten behoeve van samenwerking in de aannemersketen. Toepassing van documentmanagement en informatie-uitwisseling via portalen naar de ERP backend.
 • Implementatie van Sharepoint Intranet en Extranet
 • Implementatie van een op afname van diensten gebaseerde begrotings- en doorbelastings structuur en systeem voor de ICT kosten.
 • Upgrade van het BaanIV ERP systeem, zowel hardware als software.
 • Meerjarige contractvernieuwingen met outsourcingspartijen rond infrastructuur en applicatiebeheer.
 • Pakketselecties en implementaties van een fieldservice oplossing, document generatie oplossing, geo-gerefereerde ketenintegratie, klic-melding verwerking, materieelbeheer, portal technologie, middleware tussen portal en backbone applicaties, communicatie (EDI) middleware en een business intelligence oplossing.

Hulsman Consultancy

Van 2000 tot 2004 met name werkzaam als zelfstandig ICT consultant en in die hoedanigheid de volgende projecten gedaan:

 • Samenvoeging van 4 regionale bedrijfsadministraties van KPN Netwerkbouw BV, een organisatie van 2400 medewerkers en 100.000 projecten per jaar, tot één geïntegreerde administratie. Dataconversie met een absoluut minimale doorlooptijd.
 • Migratie van een Baan omgeving bij Wilma Bouw, via IBM partner Solution6000. Ook hier door een combinatie van functioneel en technische aanpak de doorlooptijd tot minder dan 10 uur teruggebracht.
 • Implementatie van diverse administratieve concepten bij VW Netwerk Bouw, waaronder besturing van opleverbetrouwbaarheid, percentage of completion, en een opzet voor een onderscheiden procesgang voor diverse projecttypologieën.

Baan Nederland

Van 1992 tot en met 1999 vanuit Baan Nederland als consultant gedetacheerd bij:

 • Middelgrote installatiebedrijven als Croon Electrotechniek, Electron, Imtech Projects, en Stork IT in implementatietrajecten voor ERP, managementinformatie en artikelbeheer.

06-514 309 27
4-Axes BV, Groeneweg 4a
4221 MG Hoogblokland

Terugbellen?

Laat je telefoonnummer achter, dan bel ik je zo spoedig mogelijk terug.
Mijn nummer:
06-514 309 27